Park Narodowy - STANICA WODNA PTTK DRAWNO

Przejdź do treści

Menu główne:


DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY utworzony został 1 maja 1990 roku.
Położony na Pojezierzu Myśliborsko - Wałeckim, jest częścią kompleksu leśnego Puszczy Drawskiej. Obejmuje swym zasięgiem miejsce wypływu Drawy z jez. Dubie (Adamowo) od północy i ciągnie się
do Starego Osieczna na południu.

Łączna powierzchnia parku wynosi 11 019 ha, z czego lasy zajmują 83 % jego powierzchni.
Na terenie Parku ochronie podlega całość przyrody. Atrakcją Parku obok wielkich skupisk leśnych są okazy flory objęte ochroną gatunkową, ostoja bobra i wydry. Rzadko spotykane ptactwo i ryby najczystszych wód. Na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego znajdują się 22 rezerwaty ścisłe, obejmujące łącznie 363 ha.

RZEKA DRAWA bierze swój początek w rynnowej dolinie polodowcowej, tzw. Dolinie Pięciu Jezior, położonych pomiędzy Połczynem Zdrojem a Kluczewem. Jest drugim, co do wielkości po Gwdzie dopływem Noteci.

Drawa ma 185,9 km długości, powierzchnia Dorzecza wynosi 3296,1 km2, wypływa z Jeziora Krzywego na wysokości 150 m npm. położonego 7km na południowy wschód od Połczyna. Uchodzi zaś do Noteci Poniżej Krzyża, na wysokości 28 m npm. Jej średni spadek wynosi 0,61 %, przepływ 19 m szść./sek.

Na prawie całej długości Drawa prowadzi wody czyste i jest szlakiem niezwykle malowniczym. Częste zmiany charakteru rzeki z wąskiej na szeroką, z głębokiej na płytką, z leniwej na bystrą dodają jej specyficznego uroku. Płynie przez Pojezierze i Równinę Drawską. Cały obszar charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, która jest dziełem lądolodu. Malownicze wzgórza morenowe dochodzą do wysokości 219 m npm. W szacie roślinnej dominują lasy zróżnicowane gatunkowo. Na szlaku kajakowym można spotkać 450 letnie dęby i 300 letnie buki.


W lasach można zobaczyć wiele roślin objętych ochroną. Tereny nadbrzeżne, to ostoja wielu gatunków rzadkich zwierząt: orzeł bielik, żółw błotny, bóbr, wydra, głuszec, bocian czarny. Szlaki turystyczne mimo, że przebiegają przez tereny prawnie chronione są dobrze zagospodarowane, dobra informacja turystyczna, pola namiotowe, pensjonaty i coraz częstsze gospodarstwa agroturystyczne.
Rzeką Drawą i po okolicznych jeziorach pływał ksiądz Karol Wojtyła,
Papież Jan Pawel II, na którego cześć szlak został nazwany jego imieniem.
Drawieński Park Narodowy cennik :http://dpn.pl/cennik-dpn
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego